De bästa sätten att hitta ett vattenläckage 

Vattenskador är i särklasss de dyraste och vanligaste skadorna i fastigheter i Sverige. Faktum är att de orsakar stora kostnader på cirka 100 miljoner kronor i veckan årligen. En del av vattenskadorna är orsakade av vattenläckage och när det gäller dessa läckage så kan en liten skada skada ditt hem och bli värre genom tiden. 

Men trots att vattenläckage är så pass vanligt i Sverige, så är det många som inte vet hur man söker efter läckor i hemmet så ta hjälp. I den här artikeln ger vi dig effektiva metoder för att hitta, åtgärda och förebygga nya vattenläckor i ditt hem. 

Har du en vattenläcka? 

Vattenläckor är ett vanligt problem i många hem. Det kan leda till kostsamma reparationer, men även till hälsorisker i hemmet. Således är det viktigt att du är proaktiv och regelbundet letar efter potentiella vattenläckor. Vattenläckor i hemmet - Åtgärdas av besiktningsföretag

Om du misstänker att du har ett läckage kan du undersöka det genom att göra på följande sätt: 

 • Börja med att stänga av dina kranar i huset. 
 • Gå sedan till din vattenmätare och lyssna efter ljud. 
 • Hör du ett susande ljud eller att dess tandande hjul fortsätter att rotera så har du förmodligen en läcka! 

För att ta reda på vart läckan finns kan du göra så här: 

 • Stäng av ventilerna vid vattenmätaren. 
 • Stannar hjulet men kvarstår ett susande när ventilen vid vattenmätaren är stängd kan läckan finnas före vattenmätaren. Alltså finns läckaget utomhus. 
 • Upphör susandet kan läckaget finnas någonstans inomhus. Då kan du öppna ventilen och kontrollera varje kran i ditt hem, varmvattenberedare och dina toalettstolar för att identifiera vart läckan finns. 

Gör det här om du har en vattenläcka 

Om vattenläckan uppstår utomhus, till exempel på gatan, så bör du omedelbart kontakta de som underhåller vattenledningarna i din stad och göra en felanmälan. Men om vattenläckaget uppstår i avloppsröret eller dricksvattenledningar inom den egna fastigheten är det du eller fastighetsägaren som själv som ansvarar för att problem åtgärdas. 

Då är det alltid viktigt att anlita en rörmokare eller hantverkare som är auktoriserade att jobba med rörarbeten. Rörmokare är nämligen specialiserade inom detta område och har den erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna och utrustningen som krävs för att lokalisera och åtgärda läckor. Därutöver kan de hjälpa dig med hela vägen från sökning av läckaget till skadeundersökning och avfuktning.

Hur du förhindrar framtida läckor 

Regelbundna läckor från rörledningar kan orsakas av en mängd olika saker. Vissa VVS-problem är lätta att åtgärda, andra inte så mycket. Men lyckligtvis går det att genom relativt enkla medier förebygga läckor. 

Tips för att förhindra att läckor uppstår: 

 • Se till att rörens utsida är ren och fri från skräp eller föremål som kan blockera vattnets väg. 
 • Rensa regelbundet golvbrunnen i badrummet. 
 • Byt ut eventuella felaktiga rör eller rörskarvar. 
 • Installera en vattenfelsbrytare. 
 • Skaffa en diskbänksinsats i botten av bänkskåpet under diskbänken. 

De bästa sätten att hitta ett vattenläckage  Read More »

5 saker du inte visste om läckage i hemmet 

Läckage är ett mycket vanligt problem i Sverige och är en av husägares värsta mardröm. Om vi tittar statistiskt sett drabbas nästan alla hus i landet någon gång av en fuktskada eller läckage vart tjugonde år, så gör en Husbesiktning. När det kommer till läckage så börjar problemen oftast som väldigt små, men blir snabbt till stora problem då vattnet sprider sig i huset. Således är det alltid viktigt att åtgärda läckage snabbt, effektivt och i tid! 

I den här artikeln har vi inkluderat fem saker som du kanske inte är medveten om gällande läckage. 

De här fem sakerna visste du kanske inte om läckage 

Vi alla vet vid det här laget att en liten vattenläcka i dag snabbt kan förvandlas till en stor läcka i morgon, vilket kan orsaka rejäla skador på din egendom och i din plånbok. Men kolla in dessa fem saker som du (förmodligen inte) visste om vattenläckor! 

 1. Håll alltid koll på din vattenräkning

Det många glömmer bort är att kontrollera sin vattenräkning med jämna mellanrum. Om du märker en plötslig ökning som du inte kan förklara kan detta vara en indikation på att du har en vattenläcka någonstans i ditt hem. 

 1. Läckage kan vara svåra att hitta

Visste du att vissa läckage kanske du inte ser med ditt blotta öga? Trots att du kanske inte hittar några synliga tecken på en läcka i ditt hem kan du ha ett läckage under jorden eller på ett svårframkomlig plats.  

Men oroa dig inte, så här kan du kontrollera att du inte har ett vattenläckage: 

 1. Gå till din vattenmätare.
 1. Stäng av ventilen på huvudvattenledningen i ditt hem.
 1. Försäkra dig att alla kranar är avstängda.
 1. Se på din vattenmätare avläsning. Om mätaren fortfarande tickar så har du troligtvis ett läckage!
 1. Läckage kan komma från vitvaror

Visste du att läckage kan uppstå från dina vitvaror? Den vanligaste vitvaran som läcker i ditt hem är diskmaskinen. Om diskmaskinen är överbelastad eller om det har ett igensatt filter, kan det uppstå en vattenläcka från botten av maskinen. Testa detta om din diskmaskin läcker: 

 • Rikta om strålarna i diskmaskinen 
 • Rengör diskmaskinen och töm filtret 
 • Testa ett annat diskmedel (det du har kanske skapar för mycket skum som tränger igenom alla tätningar) 

Kontrollera regelbundet diskmaskinen och uppstår det problem bör du ringa en hantverkare! Ventilation i hus - Undvik mögel

 1. Du kan få läckage från dränerings- och ventilationssystemet

Läckage i hemmet handlar inte bara om vattenflöde utan även om dränerings- och ventilationssystem. Den långsiktiga lösningen för att kontrollera dessa problem är att installera ett system för avverkning av regnvatten eller ett ordentligt dräneringssystem. 

Anlita alltid professionell hjälp vid läckage 

Vid läckage är det bästa att alltid anlita auktoriserade och professionella hantverkare för arbetet. Inte nog med att läckage kan vara svåra att hitta, det är även komplicerade att åtgärda. När läckage upptäcks finns det en mängd olika beslut som måste tas av individen – och tas det fel beslut – så kan åtgärden leda till ytterligare komplikationer. 

Certifierade rörmokare kan alltså hjälpa dig med att hitta läckage i hemmet och och tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och service för att åtgärda problemet! 

5 saker du inte visste om läckage i hemmet  Read More »

Hur man kan utforma en personlig begravning

Om en nära anhörig gått bort är det alltid tufft att behöva hantera alla praktiska frågor. Helst vill man kanske lämna över allt till en begravningsbyrå och bara vara med nära och kära. Man kan få hjälp och råd från en byrå om många saker men en del beslut behöver man fatta själv.

Här har vi skrivit ned några saker man kan tänka på för att lättare kunna planera en lite mer genomtänkt och personlig begravning.

 

Vad vill ni minnas?

En fråga som kan vara svår att besluta kring är om man vill minnas personen precis som den var eller om man vill lyfta fram något specifikt. En person har många sidor och livet har alltid både toppar och dalar. Av den anledningen kan det vara bra att bestämma sig för om man vill lyfta fram och minnas det fina och positiva i första hand.

 

Ta hjälp av er begravningsbyrå

En begravningsbyrå finns inte bara där för att boka kyrka och jordfästning utan också som ett stöd, en rådgivare och ett bollplank. Ett bra sätt att minnas en person och dennes unika egenskaper är att få berätta om den bortgångne för en utomstående för en begravningsbyrå. På det sättet kan man lyfta fram detaljer som är minnesvärda. Några saker man kan berätta om och försöka lyfta fram under själva begravningen är:

 • Var personen en tidsoptimist eller punktlig
 • Brukade personen klä sig vårdat eller ledigt
 • Vilken favoritmat och typ av restauranger brukade ni gå till
 • Vilken musik lyssnade personen helst på
 • Var personen en som lyssnade in eller den som livade upp

 

Under begravningen

När det väl är dags för begravningen kan ni använda flera av de här sakerna för att ge stunden en personlig känsla. Färger från favoritkläder kan prägla kransen vid kistan och musiken kan ha influenser av den avlidnes favoritartister. Vill ni ha någon annorlunda mat efter ceremonin kan ni be er begravningsbyrå om hjälp att boka in en bra cateringfirma.

 

Om begravningen inte är i kyrkan

Är begravningen i kyrkan finns givetvis vissa formkrav som gör att minnesstunden inte kan bli allt för personlig och kreativ. Välj då att fokusera på bilder, symboler och blommor som väcker rätt minnen. Om ni däremot har en borgerlig begravning kan ni ta ut svängarna en hel del. Så länge era utsvävningar andas något vackert och värdigt och får gästerna att minnas personen ni sörjer är det bra val.

Hur man kan utforma en personlig begravning Read More »

Olika sätt att finansiera verksamheten med kundreskontran

Företag som har svårt att få till sin likviditetsplanering mellan sina kunder och sina underleverantörer kan ibland använda sin kundreskontra för att finansiera sin verksamhet. Samma sak gäller för företag under kraftig tillväxt och drabbas av det som kallas för växtvärk.

Kundreskontra som säkerhet

Fördelen med att använda fakturorna som säkerhet är att man löpande får kapital till att täcka verksamhetens kostnader. När företaget ökar omsättning ökar i regel kostnaderna och med det ökar också finansieringen.

Fakturaköp och fakturabelåning

Det finns två vanliga sätt att finansiera med kundreskontran, fakturaköp och fakturabelåning eller factoring. Beroende på hur din verksamhet ser ut, vilka utmaningar du har och om du har många små eller ett fåtal stora kunder är ditt behov av finansiering olika. Här går vi igenom de största skillnaderna mellan alternativen så du själv kan få en uppfattning om vilket som kan passa bra.

Fakturaköp

För den som vill finansiera genom att sälja enstaka fakturor är fakturaköp rätt alternativ för factoring. Här kommer 100 procent av fakturabeloppet betalas ut, med avdrag för ett par procent i provision till finansbolaget.

Dina kunders kreditvärdighet är viktigast

För den som säljer fakturor är kundernas kreditvärdighet viktigare än den egna. Det beror på att finansbolaget tar över kreditrisken och stora företag med god ekonomi löper mindre risk att bli en kreditförlust än små och nystartade företag med hög belåning och dålig ekonomi.

Fakturabelåning

Factoring som det också kallas innebär att hela kundreskontran är säkerhet för lånet. Alla fakturorna belånas istället för att säljas och en andel av fakturabeloppet betalas ut direkt som ett lån.

Belåningsgrad

Inom factoring finns också ett begrepp som heter belåningsgrad vilket innebär att det inte är hela fakturornas belopp som betalas ut direkt. Vanligast är att man kommer överens om att 60-80 procent av fakturornas belopp betalas ut direkt. Resterande del minus avdrag för ränta på lånet betalas ut när kunderna betalar fakturorna.

Din kreditvärdighet är viktigast

Vid factoring är din kreditvärdighet viktigast eftersom du själv behåller kreditrisken för dina kunder. Om en kund inte betalar kommer du att få betala av skulden till finansbolaget med dina andra fakturor. Har du en hög kreditvärdighet är chanserna goda att du kan täcka en kreditförlust och då blir din ränta och kostnad för factoring lägre.

Limit

Alla som belånar sina fakturor får en fastställd limit av finansbolaget. Det är den maximala summan du får låna på dina fakturor. En vanlig limit är tio procent av din årsomsättning. Med en belåningsgrad på 80 procent innebär det att du får låna motsvarande en månads fakturering i genomsnitt.

Sammanfattningsvis

Även om begreppen låter lika är det många saker som skiljer mellan fakturaköp och factoring. Vad som passar er bäst beror på hur era kunder ser ut och hur god kreditvärdighet ni själva har.

Få hjälp att välja

Ett bra sätt att fatta beslut är att ta hjälp av någon som verkligen förstår företagsfinansiering och dessutom förstår er bransch. När ni väl vet vilken modell som passar er kan ni börja fundera på vilken leverantör och vilken prislapp som är bäst för er.

Olika sätt att finansiera verksamheten med kundreskontran Read More »

Vilka produkter/tjänster säljer en webbyrå?

Att en webbyrå bygger kompletta webbaserade lösningar med allt från ordersystem och webbplats vet nog de flesta. Men dagens byråer är ofta betydlig bredare än så och har flera tjänster som sträcker sig in på andra områden. Följande tjänster hittas exempelvis hos flera webbyråer.

Digital marknadsföring

Idag är det mer en regel än ett undantag att en webbyrå inte bara bygger upp webbplatsen utan även marknadsför den. De tar därmed ett helhetsgrepp över ett företags digitala närvaro. Det kan gälla annonsering på Google, Facebook och Twitter likväl som långsiktigt SEO-arbete.

Eftersom de olika markandsföringsvägarna på stockholmswebbyrå.se/ delvis sitter ihop gällande konvertering och sökord finns en synergieffekt att denna webbyrå kan ta hand om alla delar. Samtidigt finns viss kritik mot byråer som säger sig erbjuda ”allt”. Kritiken handlar då om att företagen inte kan vara tillräckligt inriktade på de olika områdena utan måste jobba brett både gällande kompetens och område.

Utbildningar

Ju bättre personalen är insatt i IT-systemet desto bättre tas det emot. Nya system (inte minst digitala) kan mötas med stor skepsis av de anställda och det gäller därmed att ha grundläggande utbildningar så de känner sig trygga. Oavsett om det handlar om grundläggande utbildning eller en mer fördjupad kurs så kan den webbyrå som byggt systemet även utbilda personalen.

3D-bilder och animeringar

Inom marknadsföring kommer allt mer interaktiva lösningar, video och 3D-modeller. Det räcker inte längre med en enkel fyrfärgsbanner. Detta är en röd tråd som gäller både för webbplatsen och för marknadsföring idag.

Konvertering och spårning

Att företag genomför en marknadsföringskampanj som är svår (eller till och med omöjlig) att spåra är inte ovanligt. Företag lägger stora summor på marknadsföring utan att tydligt kunna bevisa dess effekt. Med digital marknadsföring blir det betydligt lättare att mäta genomslagskraften. Här kan en webbyrå koppla samma olika mätfunktioner och därmed spåra viss försäljning till viss marknadsföring.

Detta skapar en möjlighet att effektivisera marknadsföringen och lägga pengar på de delar som verkligen ger effekt.

Att samma webbyrå både bygger hemsidan, uppdaterar den och har hand om all statistik ger dem möjlighet att implementera ändringarna direkt efter statistiska mätningar. Ett exempel är när man jobbar med så kallade heatmaps. Under en viss period mäts användarnas interaktion på hemsidan genom att kartor skapas utifrån var de klickar mest.

Här kan man snabbt se vilka annonser som skapar mest intresse, vilka knappar på hemsidan som drar till sig klick och vilka delar på hemsidan som av någon anledning inte skapar samma intresse. Genom heatmaps samt A/B-tester går det att optimera konverteringen och användarupplevelsen.bygga webbyrå

Content

Content är innehållet som fyller en webbplats. Främst förknippas det med texter och bilder men idag kan det även vara filmer, interaktiva spel och formulär samt annat som får besökaren att uppleva sidan användarvänlig.

Förr var det vanligt att en webbyrå köpte in detta material från externa företag men med behov av fler tjänster har även allt fler byråer börjat anlita skribenter så att man kan ge sina kunder en komplett helhetslösning gällande innehållet. Grafik och design har man däremot under lång tid haft inom företaget.

Vilka produkter/tjänster säljer en webbyrå? Read More »

Tips för rekrytering inom bristyrken

Idag råder stor brist på kompetens i många olika branscher och det kan vara svårt att fylla företagets behov. Det finns många bristyrken där det inte finns tillräckligt många utbildade för att fylla dom platser som finns och som arbetsgivare kan man behöva sänka kraven för att slippa leta i en evighet efter nya medarbetare. Det finns även andra smarta tips att överväga för att lyckas med sin rekrytering om man inte vill riskera att behöva fortsätta utan att anställa någon.

Sänk kraven

Behöver man göra en rekrytering inom företaget är det vanligt att man börjar processen med att ta fram en kravprofil för den tilltänkta rollen. Ofta ställer arbetsgivare extremt höga krav på både utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper – sådant som väldigt få kan leva upp till. I det här läget där man har svårt att hitta nya medarbetare kan det faktiskt vara läge att sänka kraven. Annars riskerar man istället att leta utan att någonsin hitta någon som duger. Leta efter någon som verkligen vill utvecklas och ser jobbet som en utmaning, med det kan man komma otroligt långt även om det saknas en eller två meriter.

Viktigt med flexibilitet

Det säger sig självt att om man letar efter någon som inte finns så kommer man heller inte att hitta något. Vid en rekrytering i ett bristyrke är det därför viktigt att vara flexibel för att kunna gå vidare med arbetet. Börjar man med att sänka kraven kommer man också märka att det faktiskt går att bli mer flexibel – och att hitta kandidater som också är det. Kanske finns det någon med liknande kunskaper men som också har potential att på ett snabbt och effektivt sätt lära sig det som behövs.

Dela på tjänsten

Ett annat alternativ om man behöver genomföra en rekrytering och inte hittar någon som uppfyller samtliga krav är att dela på tjänsten. Istället för att anställa en person så anställer man två. Tillsammans kanske dom uppfyller dom viktiga kraven som finns och hittar man ingen annan lösning på problemet så kan det vara nödvändigt. Här får man fundera på vad som helt enkelt är bäst för företaget. Finns det utrymme för två personer som tillsammans uppfyller samtliga kriterier eller är det bättre med en som kanske saknar något?

Att det råder brist på kompetens inom flera olika yrken kan man inte direkt göra något åt. Det man istället gör göra som företagare är att se över sin rekryteringsprocess. Kanske finns det något man kan göra för att fylla ett par tomma skor även om det inte blir på det vis som man från början har tänkt sig.

Tips för rekrytering inom bristyrken Read More »

Några tjänster som erbjuds av takläggare

Många drar sig för att själv gå upp på sina hustak för att genomföra vissa arbeten och funderar säkert på om man kan överlåta jobbet till en takläggare. Mycket beror på den enskilda firman och hur dom har valt att jobba men i regel brukar man kunna be om det mesta. Här följer några vanliga tjänster som man hittar hos dom flesta firmor.

Reparation

Små eller stora skador har ingen betydelse, om taket inte är i helt och fräscht skick behöver det repareras. Det kan handla om trasiga tegelpannor eller plåtar som tagit stryk av vädret och känner man sig inte manad att klättra upp på taket själv kan man absolut kontakta en takläggare för detta istället. Då vet man dessutom att arbetet utförs på ett korrekt sätt och man får en försäkring kring att taket fortsättningsvis borde hålla tätt.

Takbyte

Reparationer är vanliga arbeten för takläggare men så är även hela byten och här kan det faktiskt vara klokt att leja bort jobbet till en hantverkare så att det blir riktigt gjort. Takets funktion är oerhört viktig och om man fuskar eller gör fel kan det få dyra konsekvenser. Däremot så kan det hända att vissa firmor bara arbetar med vissa material så man kan behöva kolla runt lite för att hitta någon som kan utföra jobbet. Det kan givetvis även röra sig om att lägga ett helt tak på en nybyggnation.

Säkerhetsåtgärder

Andra arbeten som takläggare vanligtvis utför är att se över och komplettera säkerhetsåtgärder på tak. Bryggor, stegar och snörassnygg ät sådant man kan få hjälp att montera om man tycker att det känns motbjudande att jobba uppe på sitt tak på egen hand. Hantverkarna som är takläggare stockholm i branschen är vana och skickliga och vet hur samtliga säkerhetsåtgärder ska genomföras och monteras för att ge ett säkert skydd.

Underhåll

Många takläggare, men definitivt inte alla, erbjuder sig även att genomföra vissa typer av underhåll. Behöver taket tvättas, målas eller underhållas på annat vis får man helt enkelt kontakta några olika firmor för att se om dom är villiga att ta sig an arbetet. Det kan även gälla underhåll och rengöring av hängrännor och stuprör.

Olika firmor erbjuder olika tjänster, så är det ofta inom dom flesta branscher. Oavsett vilket arbete man efterfrågar brukar det dock gå att lösa eftersom det finns många verksamma inom just den här branschen. Kanske får man leta lite mer vissa gånger än andra men det brukar alltid gå att komma fram till en bra lösning.

Några tjänster som erbjuds av takläggare Read More »

Vad en webbyrå kan erbjuda dig

Är du i behov av att synas på Internet, behöver du en ny webbplats, men har inte själv kunskap om hur du går tillväga för att göra en? Ska du starta e-handel, och behöver hjälp med betallösningar och hur du ska få trafik till din butik? Då kan det vara klokt att kontakta en webbyrå. De som arbetar där har kunskap och erfarenhet om hur man bäst går tillväga för att synas bra på Internet.

Webbplats

På en webbyrå får du hjälp med att skaffa en webbplats privat, till ditt företag eller förening exempelvis. De som arbetar på en webbyrå designar och bygger din webbplats utifrån dina behov och önskemål. Du kan sedan med hjälp av ett publiceringsverktyg enkelt själv uppdatera och fylla din webbplats med information, produkter osv.

Domännamn

En webbyrå kan hjälpa dig med allt från domännamn till webbhotell. De kan även erbjuda support, såsom hjälp med tekniken hos squib.se men även med innehåll och uppdateringar om du skulle önska det.

E-handel

Precis som med en webbplats hjälper en webbyrå dig med att bygga och designa din e-handelsbutik utifrån dina önskemål och behov. Det kan vara allt ifrån en liten butik till en större mer avancerad. Det ska vara enkelt för dig att kunna utveckla din e-handel när du växer och behöver nya funktioner.

Betallösning

En webbyrå hjälper dig med att göra just din butik unik, så dina kunder lätt känner igen den. De ser även till så att dina kunder får en bra upplevelse då de handlar, det ska vara lätt att hitta det man söker och det är viktigt med ett bra betalsätt för kunden. Det ska vara tryggt att handla i din butik.

Webbstrategi

För att få kunder att hitta din webbplats eller din e-handel så är det viktigt att tänka strategiskt. En bra strategi kan vara att få hjälp av en webbyrå med är att ta reda på vilken målgrupp och besökare du har som kommer till din webbplats. Man undersöker vad som tilltalar besökarna, kanske en särskild design, funktion eller färgkombination.

Målsättning

Det är viktigt att ta reda på hur kunderna kommer till webbplatsen, vilka kanaler som ger mest och vid vilka tider. Ni tittar på vilka mål som finns för ditt företag och vad du vill uppnå. Även planering av vilket tillvägagångssätt du ska använda för att nå dit är aktuellt för att få till en bra och funktionell strategi.

Vad en webbyrå kan erbjuda dig Read More »

Så väljer du rätt flyttfirma för kontorsflytten

Att flytta ett kontor är en komplex process för företag av alla storlekar. Även om ni bara ska flytta till en annan del av byggnaden, behöver du och dina medarbetare lyfta tunga kartonger och förflytta dessa till det nya kontoret. Du kan spara tid och möda genom att låta en flyttfirma göra jobbet åt dig. Här berättar vi hur du sållar agnarna från vetet när du väljer mellan olika flyttfirmor som erbjuder sig att planera flytten, packa ner alla föremål och flytta kontoret.

Välj en flyttfirma som har erfarenhet av kontorsflyttar och positiva omdömen

Du bör använda dig av en flyttfirma som tidigare har hjälpt kunder i din bransch. Läs igenom omdömen från tidigare kunder för att se vilka flyttfirmor som har samarbetat med företag som ditt eget. Se även till att välja en leverantör som har de tjänster du är i behov av. Du behöver inte läsa igenom en lång lista av tjänster på flyttfirmans webbplats, eftersom du sannolikt bara behöver några få av dessa.

Begär offerter från flera flyttfirmor

Många tänker inte på att ta in offerter från flera flyttfirmor inför flytten. De nöjer sig istället med de generella prisuppskattningar som finns på respektiva flyttfirmas webbplats och uppskattar utifrån dessa kostnaden för flytten. Varje flytt är dock unik vad gäller avstånd, vikt och antal föremål som behöver flyttas. Även om du får in skräddarsydda prisuppskattningar från erixonflytt.se från olika flyttfirmor, är inte det pris som anges det slutgiltiga. Vissa företag inkluderar oväntade utgifter för till exempel extra vikt eller packning i priset.

Under själva flytten kan flera olika problem uppstå såsom föremål som försvinner eller omdirigeringar längs vägen. Därför kan prisuppskattningarna skilja sig åt från fall till fall. En bra prisuppskattning kan dock hjälpa dig att inse huruvida det är billigare eller dyrare än du trott att flytta. Överlag bör du hålla utkik efter en flyttfirma som är ärlig med kostnaden för dess tjänster.

Många företagsägare hittar lätt ursäkter till att inte anlita en snabb flyttfirma i kungsbacka. De menar att de inte vill behöva ha att göra med inkompetenta flyttgubbar. Istället anlitar de oerfarna medarbetare att ta hand om flytten. De tror att det är tidsödande att hitta en bra flyttfirma, men de inser inte att det snarare medför en ökad kostnad att använda sig av medarbetare på det egna företaget. Oavsett vilken typ av kontorsflytt det rör sig om, finns det flyttfirmor som är villiga att underlätta för dig och dina medarbetare!

Så väljer du rätt flyttfirma för kontorsflytten Read More »

Börjar det bli dags att renovera badrum? Tänk på det här

Det har blivit väldigt inne att renovera badrum och andra rum för den delen, medelklassen älskar att spendera pengar på sina bostäder för de tror att allt som läggs på bostaden är en investering. Det är inte alltid sant och ofta renoveras badrum utifrån tristess och att man vill att något skall hända, man tror att man skall bli gladare när man renoverar sitt badrum – men det är oftast inte sant och ofta är renovering helt onödig, kostar pengar och tid och inte minst massor av naturresurser.

Om vi bodde på en öde ö

Tänk på jorden som en öde ö, tänk dig att ön är mycket mindre, nästan så liten att man kan se från ena sidan till den andra och att vi är 10 stycken som bor på den. Alla vill ha varsitt hus att bo i och det finns träd och annat på ön att bygga av. Vi skövlar några träd och andra naturresurser för att bygga våra hus. Det finns fortfarande en del träd kvar men vi behöver dem för att upprätthålla den biologiska mångfalden på ön så att inte vår källa till föda försvinner och även drava.se badrumsrenovering Stockholm, vi kan inte leva bara av havet. En dag blir en av de boende på ön sugen på att bygga ut sitt hus och tycker att han har arbetat hårt på ön och förtjänar ett större hus. Det är en man med stor kapacitet och det verkar någorlunda resonabelt för badrumsrenovering Stockholm och förtjänt att han skulle få bygga ut sitt hus – men det kommer kosta av allas naturresurser och även hota den biologiska mångfalden på ön. Trots det genomförs bygget.

En av de andra männen på ön

Ser hur mannen har gjort, han jobbade hårt och fick ett större hus. Han bli inspirerad till att göra likadant. Och en gör likadant. Till slut finns det bara ett fåtal träd kvar på ön och nu är verkligen den biologiska mångfalden hotad, man märker hur djurlivet har förändrats och det blivit svårare för badrumsrenovering Stockholm att hitta den växter man tidigare levde av. Det är precis så här vi gör med jorden – vi ser att vissa jobbar hårt och kan spendera mer pengar och bränna mer naturresurser – vi vill göra likadant, det blir en ond spiral. För ”han fick ju, varför får inte jag?”. Någon måste sätta stopp för det här och jag tror det hänger på vår generation annars kommer vi rubba jordens ekosystem så mycket att vi inte längre har något att leva av.

Så tänk efter

Även om du har jobbat hårt och tycker att du förtjänar att renovera badrum så är det kanske inte rätt mot kollektivet. Även om din granne fick renovera badrum, kanske du kan vara den som är stor nog att avstå från en onödig renovering och på så sätt rädda några av öns träd. Du kanske kan lära dig att älska din lilla stuga som den är istället för att konstant behöva förbättra den? Du kanske rent av blir mindre stressad och mer lycklig av det i slutändan, vem vet.

Börjar det bli dags att renovera badrum? Tänk på det här Read More »

Har du tankar på att bygga ut huset?

Börjar huset bli lite trångt efter att familjen vuxit och ett par hundar har tillkommit? Hade du velat ha ett par extra rum i huset men är osäker på hur det ska gå till? Ta det lugnt och boka en snickare för rådgivning och kostnadsförslag. Med största sannolikhet så kostar det inte mer än att man kan belåna huset och det kommer garanterat vara värt varenda krona. Till exempel så ökar husets värde men framför allt så ökar levnadsstandarden markant när bygget är färdigt. Självklart är det inget man gör själv eller över en natt men med en snickare som gör jobbet kommer det gå relativt snabbt och det kommer framför allt bli perfekt utfört.

Tveka inte – anlita byggfirma stockholm och bygg ut!

 Så tänk igenom exakt vad ni är ute efter och hör av er till en snickare. Ni kan boka en tid då en snickare kommer hem till er på besök för att kolla vad som är möjligt att göra. Kanske går det inte att göra så som ni vill på grund av bärande väggar eller dylikt. I så fall kan snickaren säkert komma med en annan lösning som passar er nästan lika bra. Så fort ni har bestämt er att ni tänker göra den föreslagna utbyggnationen med byggfirma stockholm och av huset så bestämmer ni tid för byggstart med den snickare ni har bestämt er för. Innan ni kontaktar er snickare så är det förstås bra om ni först har kontaktat er byggfirma stockholm för att se så att ni får lån på det som bygget kommer kosta. Gärna lite över det kostnadsförslag ni fick av er snickare i och med att ett bygge ibland blir lite dyrare än planerat.

Byggföretag stockholm – Totalt prisvärt

 När er snickare är färdig och huset har till exempel två extra sovrum eller vad ni nu har ändrat på så kommer det kännas som att det var klart värt både mödan och pengarna med byggföretag stockholm. Det kommer vara så skönt med byggföretag stockholm för att alla i familjen har var sitt rum tills barnen blir så stora att dem flyttar hemifrån. Och som sagt så lär huset bara öka i värde även om det bara är sekundärt i nuet. Så tveka inte, anlita en snickare och få jobbet gjort!

Har du tankar på att bygga ut huset? Read More »

4 råd för dig som snart skall måla om väggar

Det kan göra mycket att måla om väggarna i ett rum, det kan ge rummet en helt ny känsla vilket i sin tur ger en som boende ny energi. Man behöver inte alltid renovera allting och köpa nya möbler. En ny färg kan göra att de gamla möblerna och inredningen får nytt liv. Sedan kan man alltid byta ut några saker om man har lust med det! Att måla väggar är relativt enkelt som måleri och målare och egentligen inget man behöver en professionell målare till men om man vill ha ett oklanderligt resultat kan det vara värt att anlita en målare. Vill man ha något speciellt som en fondvägg eller border kan det också vara en bra idé att låta en riktig målare göra jobbet eftersom det finns vissa saker vi dödliga inte vet om måleri.

 

1.      Anlita målare om du vill ha ett oklanderligt resultat

Japp så är det. Är man inte riktigt duktig själv på måleri så kommer det inte bli lika bra. Punkt slut.

 

2.      Förarbetet är det viktigaste

Ha inte för bråttom med att slänga på färgen, det kan hända att du har tapet att riva, hål att spackla och en vägg att tvätta först! Slänger man på färg direkt kanske man rent av får göra om hela jobbet. Och det tar ju längre tid för måleri att göra samma jobb två gånger än vad det tar att göra det ordentligt från början. Så har du bråttom! Gör det ordentligt från början.

 

3.      Använd roller och kör långa drag

Så långa du kan för att få en jämn och fin yta. Använd rikligt med färg på rollern och rolla ut färgen tills den lagt sig jämt på väggen för målare. Om man inte är extremt lång så brukar det vara bra att dela in väggen i två delar på höjden och kör till ungefär mitten, då kanske man står på en stol som målare när man kör högt och på golvet när man kör lågt.

 

4.      Låt färgen torka och se hur många lager som behövs

Minst brukar det vara två lager som gäller, tre lager är standard och fyra lager är om man är extremt noggrann eller har en tunn färg.

4 råd för dig som snart skall måla om väggar Read More »

Hur man lägger sitt alldeles egna plåttak

Är det dags att byta tak på garaget eller snickarboden? Då kanske det känns surt att lägga tiotusentals kronor på att anlita en takläggare. Taket på garage och snickarbod är ofta inte lika viktiga som taket i bostadshuset så här har man faktiskt chansen att testa sina hantverkskunskaper och lägga taket på egen hand. Missförstå mig inte här, taket måste fortfarande läggas noggrant och hålla tätt annars kommer garaget ruttna och falla sönder. Men det är bra mycket värre om bostadshuset ruttnar och faller sönder då det kan kosta hundratusentals kronor att torka ur och reparera.

Du kan måttbeställa plåt hos en plåtslagare, takläggare eller plåtförsäljare

Det är det absolut smidigaste alternativet. Du kan då mäta plåtarna som redan ligger eller till och med ta med dem om du plockat loss plåtarna. Då får du rätt mått från början och slipper själv skära i plåten för takläggarenistockholm.se – bra takläggning vilket kan vara lite knepigt om man inte har någon erfarenhet av att skära plåt. Takläggare och plåtslagare skär plåt nästan varje dag och gör det snabbt och smidigt med perfekt resultat. Det är inte dyrt att måttbeställa plåt!

Riva det gamla taket

Om det inte gäller ett nybygge ligger där ett gammalt tak som skall rivas och tas bort. När du river det gamla taket behöver du även kontrollera läktarna och underlagstaket. Är läktarna i gott skick och underlagstaket helt och utan några som helst hål i behöver du bara byta ut takplåten. Är läktarna däremot skadade, ruttna eller defekta på något sätt behöver dessa bytas ut. Samma gäller underlagstaket om det är några håligheter eller andra skador skall det bytas ut. Om du skall köpa nytt virke till läktarna kan du mäta de gamla innan du river dem för att beställa nya i samma mått.

Följ säkerhetsföreskrifterna för takarbete

Det kanske inte känns särskilt farligt att vara uppe på ett garagetak men ett fall från 2 meter kan vara dödligt om man har otur. Det är därför viktigt att du är försiktig uppe på taket och följer de säkerhetsföreskrifter som finns. Takläggare är ofta inte så noggranna med detta och det är därför några takläggare per år som dör av att de faller ner från tak. Undvik detta genom att vara försiktig och vidta de åtgärder som krävs för ett säkert takarbete.

Hur man lägger sitt alldeles egna plåttak Read More »

Städa badrummet mer sällan men håll det renare så här

De flesta vet att det är viktigt att hålla rent i badrummet. Där kan det bildas elaka bakterier om man inte håller rent. Det är också kanske det minst glamourösa rummet att städa, särskilt eftersom man behöver städa rätt så ofta. Har man en städfirma som jobbar för en behöver man inte tänka på det här men för oss dödliga som får städa våra egna badrum kommer den här artikeln att rädda liv.

Håll det så torrt som möjligt

Badrummet är ett fuktigt rum och i fukt är det lätt för bakterier att frodas. För att göra det svårare för bakterierna och möglet skall man hålla badrummet så torrt det går så ofta som möjligt. Man kan göra detta genom att ha en gummiskrapa i duschen som man skrapar golv och väggar med efter man har duschat efter städ stockholm. Man skall också öppna badrumsdörren och eventuellt fönster att man har duschat så att ångan tar sig ut och inte stannar i badrummet och ger grogrund för bakterier. Ett sista knep för att hålla det torrt är att veckla ut duschdraperiet  vid städ stockholm eftersom ett blött duschdraperi som är ihopdraget inte torkar och då lätt blir mögligt. Dessa saker är bra att göra även för dem som har städfirma hemma.

vattenavstötande för städning stockholm

Använd vattenavstötande produkter  vid kontorsstädning

Det finns sprayer man kan använda på väggarna som stöter ifrån sig vattnet och gör att tvålskum och hudavlagringar för städ stockholm bara rinner av väggen vid kontorsstädning. Då slipper man skrubba hårt i duschen efter kontorsstädning stockholm. Något både du och din städfirma kommer uppskatta.

Ha ett ordningsamt badrumsskåp

Om alla skönhetsartiklar har sina bestämda platser i skåpet slipper det bli ett stort kaos på handfatet som i sin tur gör det mindre lätt att städa i badrummet oftare. Det ser dessutom mycket mer prydligare ut när man har ett skåp att ställa in sina badrumssaker i för alberts-service.se – hemstädning. Är handfatet fritt för att sprayas och torkas av händer det att man gör det oftare!

 

 

 

Städa badrummet mer sällan men håll det renare så här Read More »

Scroll to Top

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/maconint/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/maconint/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107