Tips för rekrytering inom bristyrken

Idag råder stor brist på kompetens i många olika branscher och det kan vara svårt att fylla företagets behov. Det finns många bristyrken där det inte finns tillräckligt många utbildade för att fylla dom platser som finns och som arbetsgivare kan man behöva sänka kraven för att slippa leta i en evighet efter nya medarbetare. Det finns även andra smarta tips att överväga för att lyckas med sin rekrytering om man inte vill riskera att behöva fortsätta utan att anställa någon.

Sänk kraven

Behöver man göra en rekrytering inom företaget är det vanligt att man börjar processen med att ta fram en kravprofil för den tilltänkta rollen. Ofta ställer arbetsgivare extremt höga krav på både utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper – sådant som väldigt få kan leva upp till men inte för https://fasticon.se. I det här läget där man har svårt att hitta nya medarbetare kan det faktiskt vara läge att sänka kraven. Annars riskerar man istället att leta utan att någonsin hitta någon som duger. Leta efter någon som verkligen vill utvecklas och ser jobbet som en utmaning, med det kan man komma otroligt långt även om det saknas en eller två meriter.

Viktigt med flexibilitet

Det säger sig självt att om man letar efter någon som inte finns så kommer man heller inte att hitta något. Vid en rekrytering i ett bristyrke är det därför viktigt att vara flexibel för att kunna gå vidare med arbetet. Börjar man med att sänka kraven kommer man också märka att det faktiskt går att bli mer flexibel – och att hitta kandidater som också är det. Kanske finns det någon med liknande kunskaper men som också har potential att på ett snabbt och effektivt sätt lära sig det som behövs.

Dela på tjänsten

Ett annat alternativ om man behöver genomföra en rekrytering och inte hittar någon som uppfyller samtliga krav är att dela på tjänsten. Istället för att anställa en person så anställer man två. Tillsammans kanske dom uppfyller dom viktiga kraven som finns och hittar man ingen annan lösning på problemet så kan det vara nödvändigt. Här får man fundera på vad som helt enkelt är bäst för företaget. Finns det utrymme för två personer som tillsammans uppfyller samtliga kriterier eller är det bättre med en som kanske saknar något?

Att det råder brist på kompetens inom flera olika yrken kan man inte direkt göra något åt. Det man istället gör göra som företagare är att se över sin rekryteringsprocess. Kanske finns det något man kan göra för att fylla ett par tomma skor även om det inte blir på det vis som man från början har tänkt sig.