De bästa sätten att hitta ett vattenläckage 

Vattenskador är i särklasss de dyraste och vanligaste skadorna i fastigheter i Sverige. Faktum är att de orsakar stora kostnader på cirka 100 miljoner kronor i veckan årligen. En del av vattenskadorna är orsakade av vattenläckage och när det gäller dessa läckage så kan en liten skada skada ditt hem och bli värre genom tiden. 

Men trots att vattenläckage är så pass vanligt i Sverige, så är det många som inte vet hur man söker efter läckor i hemmet så ta hjälp från https://aquademica.se/lackage/. I den här artikeln ger vi dig effektiva metoder för att hitta, åtgärda och förebygga nya vattenläckor i ditt hem. 

Har du en vattenläcka? 

Vattenläckor är ett vanligt problem i många hem. Det kan leda till kostsamma reparationer, men även till hälsorisker i hemmet. Således är det viktigt att du är proaktiv och regelbundet letar efter potentiella vattenläckor. Vattenläckor i hemmet - Åtgärdas av besiktningsföretag

Om du misstänker att du har ett läckage kan du undersöka det genom att göra på följande sätt: 

 • Börja med att stänga av dina kranar i huset. 
 • Gå sedan till din vattenmätare och lyssna efter ljud. 
 • Hör du ett susande ljud eller att dess tandande hjul fortsätter att rotera så har du förmodligen en läcka! 

För att ta reda på vart läckan finns kan du göra så här: 

 • Stäng av ventilerna vid vattenmätaren. 
 • Stannar hjulet men kvarstår ett susande när ventilen vid vattenmätaren är stängd kan läckan finnas före vattenmätaren. Alltså finns läckaget utomhus. 
 • Upphör susandet kan läckaget finnas någonstans inomhus. Då kan du öppna ventilen och kontrollera varje kran i ditt hem, varmvattenberedare och dina toalettstolar för att identifiera vart läckan finns. 

Gör det här om du har en vattenläcka 

Om vattenläckan uppstår utomhus, till exempel på gatan, så bör du omedelbart kontakta de som underhåller vattenledningarna i din stad och göra en felanmälan. Men om vattenläckaget uppstår i avloppsröret eller dricksvattenledningar inom den egna fastigheten är det du eller fastighetsägaren som själv som ansvarar för att problem åtgärdas. 

Då är det alltid viktigt att anlita en rörmokare eller hantverkare som är auktoriserade att jobba med rörarbeten. Rörmokare är nämligen specialiserade inom detta område och har den erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna och utrustningen som krävs för att lokalisera och åtgärda läckor. Därutöver kan de hjälpa dig med hela vägen från sökning av läckaget till skadeundersökning och avfuktning.

Hur du förhindrar framtida läckor 

Regelbundna läckor från rörledningar kan orsakas av en mängd olika saker. Vissa VVS-problem är lätta att åtgärda, andra inte så mycket. Men lyckligtvis går det att genom relativt enkla medier förebygga läckor. 

Tips för att förhindra att läckor uppstår: 

 • Se till att rörens utsida är ren och fri från skräp eller föremål som kan blockera vattnets väg. 
 • Rensa regelbundet golvbrunnen i badrummet. 
 • Byt ut eventuella felaktiga rör eller rörskarvar. 
 • Installera en vattenfelsbrytare. 
 • Skaffa en diskbänksinsats i botten av bänkskåpet under diskbänken.