Olika sätt att finansiera verksamheten med kundreskontran

Företag som har svårt att få till sin likviditetsplanering mellan sina kunder och sina underleverantörer kan ibland använda sin kundreskontra för att finansiera sin verksamhet. Samma sak gäller för företag under kraftig tillväxt och drabbas av det som kallas för växtvärk.

Kundreskontra som säkerhet

Fördelen med att använda fakturorna som säkerhet är att man löpande får kapital till att täcka verksamhetens kostnader. När företaget ökar omsättning ökar i regel kostnaderna och med det ökar också finansieringen.

Fakturaköp och fakturabelåning

Det finns två vanliga sätt att finansiera med kundreskontran, fakturaköp och fakturabelåning eller factoring. Beroende på hur din verksamhet ser ut, vilka utmaningar du har och om du har många små eller ett fåtal stora kunder är ditt behov av finansiering olika. Här går vi igenom de största skillnaderna mellan alternativen så du själv kan få en uppfattning om vilket som kan passa bra.

Fakturaköp

För den som vill finansiera genom att sälja enstaka fakturor är fakturaköp rätt alternativ för factoring. Här kommer 100 procent av fakturabeloppet betalas ut, med avdrag för ett par procent i provision till finansbolaget.

Dina kunders kreditvärdighet är viktigast

För den som säljer fakturor är kundernas kreditvärdighet viktigare än den egna. Det beror på att finansbolaget tar över kreditrisken och stora företag med god ekonomi löper mindre risk att bli en kreditförlust än små och nystartade företag med hög belåning och dålig ekonomi.

Fakturabelåning

Factoring som det också kallas innebär att hela kundreskontran är säkerhet för lånet. Alla fakturorna belånas istället för att säljas och en andel av fakturabeloppet betalas ut direkt som ett lån.

Belåningsgrad

Inom factoring finns också ett begrepp som heter belåningsgrad vilket innebär att det inte är hela fakturornas belopp som betalas ut direkt. Vanligast är att man kommer överens om att 60-80 procent av fakturornas belopp betalas ut direkt. Resterande del minus avdrag för ränta på lånet betalas ut när kunderna betalar fakturorna.

Din kreditvärdighet är viktigast

Vid factoring är din kreditvärdighet viktigast eftersom du själv behåller kreditrisken för dina kunder. Om en kund inte betalar kommer du att få betala av skulden till finansbolaget med dina andra fakturor. Har du en hög kreditvärdighet är chanserna goda att du kan täcka en kreditförlust och då blir din ränta och kostnad för factoring lägre.

Limit

Alla som belånar sina fakturor får en fastställd limit av finansbolaget. Det är den maximala summan du får låna på dina fakturor. En vanlig limit är tio procent av din årsomsättning. Med en belåningsgrad på 80 procent innebär det att du får låna motsvarande en månads fakturering i genomsnitt.

Sammanfattningsvis

Även om begreppen låter lika är det många saker som skiljer mellan fakturaköp och factoring. Vad som passar er bäst beror på hur era kunder ser ut och hur god kreditvärdighet ni själva har.

Få hjälp att välja

Ett bra sätt att fatta beslut är att ta hjälp av någon som verkligen förstår företagsfinansiering och dessutom förstår er bransch. När ni väl vet vilken modell som passar er kan ni börja fundera på vilken leverantör och vilken prislapp som är bäst för er.